3 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Vídeňská radnice prosazuje politiku ohleduplnou vůči životnímu prostředí a součástí tohoto přístupu je už od roku 1993 také snaha o větší environmentální šetrnost dopravy. Svou dopravní politiku Vídeň zařadila i do aktuálního projektu Smart city Vídeň, který obsahuje celkovou koncepci rozvoje města na následující desetiletí. Město si v ní v oblasti dopravy určilo cíl, aby do roku 2025 bylo 80 procent cest uskutečněných environmentálně šetrnými formami dopravy. Součástí těchto snah je i podpora zón bez aut, kterých je ve městě několik, například historické centrum v okolí katedrály Svatého Štěpána nebo nákupní ulice Mariahilferstraße. […]

  2. […] This post was first published on Vienncouver.com as part of the “A Tale of Two Cities” series on shared spaces in Auckland and Vienna by […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *